Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van doelstelling en missie, het genereren van de Founders, het bijeenbrengen van de Adviesgroep en voor het aansturen van de bedrijven- en maatschappelijk coördinator.

 

Bestuursleden

Voorzitter: Ronald Meijer, Rabobank Rijn en Veenstromen

Penningmeester: Johan Samsom, Van ’t Hul Accountants en Belasting Consulenten

Secretaris: Vacant

Bestuurslid: René Hoogterp, Roadworks