Criteria aanvragen

De Rondeveense Uitdaging bemiddelt in materiaal (spullen, ruimtes) en menskracht (handjes, kennis en kunde). Een verzoek om geld kan daarom niet door ons in behandeling worden genomen, wel dus als het gaat om sponsoring in natura.
Maatschappelijke organisaties kunnen via het aanvraagformulier op de site een verzoek indienen. De vragen worden voorgelegd aan de Matchgroep*. Tijdens de vergadering van de Matchgroep wordt bekeken of het project voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De aanvrager is een maatschappelijke, niet commerciële organisatie (stichting, vereniging, buurtorganisatie).
 • Het project levert een bijdrage aan verbetering van de leefkwaliteit in De Ronde Venen.
 • De organisatie heeft zelf ook inspanningen verricht om andere sponsoren te werven.
 • De organisatie heeft zelf geen middelen beschikbaar om het aangevraagde bij een commerciële partij in te kopen.
 • De aanvraag is duidelijk, kort en concreet omschreven op een standaard aanvraagformulier.
 • De aanvraag heeft een concreet eindresultaat.
 • De aanvraag wordt tijdig ingediend als deze op een vastgestelde datum moet plaatsvinden en de aanvrager staat open voor alternatieven qua ondersteuning.
 • De Matchgroep toetst zelf of er voldoende draagvlak is voor het project.
 • Er kan een (kleine, niet financiële) tegenprestatie gevraagd worden naar rato van de mogelijkheden van de aanvrager.

De Matchgroep bepaalt zelfstandig, indien nodig met meerderheid van stemmen, of een aanvraag zal worden geaccepteerd. Als de aanvraag wordt geaccepteerd, zoeken wij bedrijven die wij uitdagen ondersteuning te bieden aan het project. Een lid van de matchgroep neemt contact op met de aanvrager.

* Aanvragen voor spullen en materialen kunnen tussentijds worden gematcht indien de aanvrager voldoet aan bovenstaande criteria. Dit ter beoordeling van de coördinatoren.

De procedure

 • Aanvragen worden via de website ingediend bij De Rondeveense Uitdaging;
 • Een van de coördinatoren bekijkt de aanvraag en als er meer informatie nodig lijkt te zijn,
  wordt hierover contact gezocht met de aanvrager;
 • De projectaanvraag wordt besproken in de Matchgroep vergadering;
 • Aan de hand van deze criteria wordt het project getoetst.

Er zijn dan drie opties:

 1. Het project wordt geaccepteerd via de Matchgroep;
 2. Er blijkt meer informatie nodig alvorens verder te kunnen;
 3. Het project wordt op grond van argumenten afgewezen. (Er is geen beroepsmogelijkheid)

In alle gevallen ontvangt de aanvrager na bespreking in de Matchgroep vergadering schriftelijk bericht over de stand van zaken met betrekking tot de projectaanvraag.