Maar liefst 96 matches voor 8e Beursvloer De Ronde Venen

09 maart 2018

Op de 8e editie van Beursvloer De Ronde Venen zijn er maar liefst 96 matches gesloten tussen lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties. Met gesloten beurs werden kennis, diensten en materialen geruild tegen nuttige tegenprestaties. Niet alleen tussen bedrijven en verenigingen, maar ook tussen organisaties onderling.

Er zijn ook verschillende driehoeksmatches gemaakt waarbij 3 partijen betrokken zijn. Zoals basisschool De Windroos die een moestuin wilt aanleggen en daarbij de hulp krijgt van de gemeente. Als tegenprestatie bood de school een concert aan inclusief wat lekkers. De gemeente heeft op haar beurt de tegenprestatie aangeboden aan Maria Oord. De Windroos gaat nu het concert uitvoeren voor de ouderen in het verpleeghuis van Maria oord. Hoe mooi is dat!

Ook werden nog twee Beursvloertaarten uitgereikt. Een taart ging naar Walraven, het bedrijf met de meeste matches. De andere taart was voor Fotoworkshop De Ronde Venen met als mooiste tegenprestatie een fotoshoot in een fabriek.

De volgende Beursvloer De Ronde Venen is op 21 maart 2019!