“Het maatschappelijk gevoel bij het bedrijfsleven is echt groots”

29 mei 2020

In deze onverwachte, bizarre tijd van vooral afstand houden en thuis werken worden er nauwelijks beursvloermatches uitgevoerd. Wel zijn er de zgn. corona matches die een mooi voorbeeld vormen van het feit dat de Beursvloer ook een uitstekende netwerkgelegenheid is.

In het trainingsaanbod van Stichting Samen Sterk voor Kinderen is o.a. de brugklastraining Stevige Stap te vinden. Deze speciale training voor kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben om met meer zelfvertrouwen de eerste stappen in de brugklas te kunnen nemen, start volgens de planning in mei. Normaliter wordt deze gegeven in een ruimte die door een basisschool ter beschikking wordt gesteld maar in de huidige corona situatie is dat onmogelijk. Ook sportlocaties zijn gesloten en zo werd de stichting genoodzaakt de mogelijkheden en contacten nog eens goed na te lopen. Een beursvloermatch in 2016 leverde destijds het gebruik van een ruimte bij Walraven op. Een waardevol contact zo blijkt. Na de situatie aan Léon Raadschelders van Walraven voorgelegd te hebben werd besloten ook nu de helpende hand te bieden.

“Het doorgaan van deze training is erg belangrijk ” vertelt Mirelle Valentijn van Stichting Samen Sterk voor Kinderen. ”Door de corona situatie is alles anders voor de kinderen die nu nog in groep 8 zitten. Zij kunnen hun laatste jaar op de basisschool niet afsluiten met een leuke musical, kamp of film première en ook hun start in de brugklas zal heel anders zijn. Ik ben dan ook ontzettend dankbaar met deze oplossing en vind het maatschappelijk gevoel bij het bedrijfsleven, met name Walraven, echt groots! En dat terwijl zij ook gewoon hun werk moeten doen in de 1,5 meter  economie!”
“Wij hebben geen seconde getwijfeld en een ruimte bij ons beschikbaar gesteld” zegt Raadschelders nog enigszins verbaast over het feit dat de stichting zoekende was terwijl juist nu vele gebouwen niet of niet volledig in gebruik zijn.
Inmiddels zijn er al een paar mooie trainingsdagen geweest en hebben de tieners hun eerste, stevige, stappen kunnen zetten op weg naar de volgende fase in hun leven.