De Uitdaging zet zich in voor gezinnen in armoede

 

Uit recent onderzoek blijkt dat in Nederland 1,2 miljoen mensen in armoede leven. Zij hebben hierdoor moeite om aan het dagelijks leven vorm te geven en hebben geen ruimte voor leuke extra’s. Tijdens de campagne van de Nederlandse Uitdaging, in de week van 20 tot en met 24 november, worden deze gezinnen in diverse gemeentes in het zonnetje gezet.


Waarom richten we ons op armoede?

Gerda Geurtsen, initiatiefnemer van De Uitdaging: “ Wij zetten ons in voor maatschappelijke initiatieven, en zorgen zo voor een levendige gemeente voor alle inwoners. Gezinnen die leven in armoede, kunnen vaak niet meedoen.  Daarom hebben we besloten om deze gezinnen specifiek te ondersteunen.”

We willen met deze campagne een aanzet maken om gezinnen die leven in armoede een deel van hun zorg te ontnemen. Wij willen kinderen en gezinnen koppelen aan stichtingen en initiatieven die kansen geven om mee te doen. Maar ook gezinnen ondersteunen om het leven te organiseren en in een gezonde omgeving financieel zelfredzaam te worden.  Wij gaan uit van dubbel succes.
1. de activiteiten geven ruimte voor verdere stappen voor mensen die in armoede leven
2. bedrijfsmensen maken kennis en krijgen begrip voor mensen die het leven even niet op de rit hebben.


Wat is de doelgroep?

In De Ronde Venen zijn dat gezinnen en alleenstaanden die rondom het minimum/armoedegrens leven.  In de voorbereiding zijn organisaties betrokken die met de gekozen doelgroep werken en kennis en ervaring hebben.  Al voor de zomer zijn de eerste gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt. Ook bij het bedrijfsleven zijn al gesprekken gevoerd en worden ze uitgedaagd  zich in te zetten voor deze doelgroep.


Lokale samenwerkingspartners zijn
o.a.:

·       Voedselbank De Ronde Venen
·       Stichting Kwadraad
·       Gemeente De Ronde Venen
·       Tympaan de Baat
·       Servicepunt De Ronde Venen


De campagne in De Ronde Venen

Onder de leden van de werkgroep leven talloze mooie ideeën die een plekje krijgen op een zgn. Menukaart. Deze bestaat uit zowel ontspannende alsook nuttige activiteiten. Cliënten uit de doelgroep kunnen hieruit een keuze maken. Hoe de campagne er straks uit gaat zien is nog een verrassing.


Spreekt u dit aan en wilt u graag uw steentje bijdragen?

Neem dan contact op met Rietje Beeren, maatschappelijk coördinator, 06 24808958.