Talent Tour De Rondeveense Uitdaging brengt zeven statushouders in contact met bedrijven

, 28 november 2016

Als onderdeel van de landelijke Uitdagingscampagne ‘1.000 deuren open voor ongekend talent’ ging dinsdag 22 november in Mijdrecht de Talent Tour van start. Samen met Vluchtelingenwerk Midden Nederland organiseerde De Rondeveense Uitdaging een ontmoeting tussen statushouders en Rondeveense ondernemers die in dezelfde professie actief zijn. Het ging om een eerste kennismaking, het uitwisselen van ervaringen en het open stellen van een netwerk. Zeven statushouders zijn in contact gebracht met Rondeveense ondernemers.

Na de voorstelronde bij Vluchtelingenwerk in Mijdrecht is het gezelschap hartelijk ontvangen bij Smit & Dorlas. Hier vonden de kennismakingsgesprekken plaats tussen statushouders en ondernemers, uiteraard onder het genot van een vers gezet kopje koffie of thee.

Statushouders zijn asielzoekers van wie het verzoek is ingewilligd. Mensen die in Nederland mogen blijven en werken. Dat laatste is niet altijd gemakkelijk en daarbij gaat De Rondeveense Uitdaging helpen. De Talent Tour wil de drempel verlagen door bedrijven te vragen een statushouder in staat te stellen een eerste stap te zetten richting een baan in de eigen professie. Het gaat om een eerste kennismaking met iemand uit dezelfde beroepsgroep zodat ervaringen kunnen worden uitgewisseld en contacten worden gelegd.

Er werden geanimeerde en nuttige gesprekken gevoerd tussen de statushouders en vertegenwoordigers van een aantal Rondeveense ondernemingen. Ook hadden enkele bedrijven die enthousiast waren over dit initiatief maar helaas verhinderd waren, aangegeven graag een ontmoeting te willen met een statushouder op een later moment. De Talent Tour werd afgesloten met een interessante rondleiding door de koffiebranderij van Smit & Dorlas.

De Talent Tour werd mede mogelijk gemaakt door de medewerking van Smit & Dorlas, AH Mijdrecht, Willem van Vliet en RTV Ronde Venen.